All adult couple cam

Rated 4.83/5 based on 826 customer reviews

Metsätöiden toteuttamisen perustana ovat metsänomistajan omat tavoitteet sekä metsän ja metsämaapohjan edellytykset.

Metsänhoidossa voi päästä monin eri tavoin hyvään lopputulokseen.

Taimikonhoidolla varmistetaan, että ensimmäiset harvennushakkuut ovat kannattavia ja että taimikkoon sijoitetut aeimmat taloudelliset panostukset saataisiin täysimääräisesti hyödynnettyä.

Joissain tapauksissa voidaan koettaa ottaa energiapuu talteen myöhästyneiden taimikonhoitojen kohdalla ja pienentää näin hoitotyön kulua.

Metsänistutuksen ennakkotöinä tehdään mahdollinen uudistusalan raivaus ja kasvupaikalle sopiva maanmuokkaus. Metsäpalvelu Taikatyö ei suosi koneellista istutusta. Istutettaessa taimia manuaalisesti, käytetään apuna istutusputkea, pottiputkea, jolla taimi saadaan sopivalle syvyydelle.

Heinikko ja nopeasti kasvava vesakko tukahduttavat taimia alleen.

Taikatyö raivaa ja harvennuttaa taimikkosi tuottokuntoon. Jos teet taimikonhoitotyön itse, opastamme sinua työn toteuttamisessa ja raivaussahan käytössä. Taimikonhoidon kustannukset ovat verotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa.

Varhaishoidon työlle voi hakea tukea, kun jäljelle jäävä taimikko on yli 70 sentin ja alle kolmen metrin mittaista.

Taimikon harvennus Taimikonhoidossa harvennetaan tiheää taimikkoa ja poistetaan huonolaatuiset puut.

Leave a Reply